Obiekty edukacyjne

Na terenach leśnych przylegający bezpośrednio do miasta Kalisz Pomorski, na terenie leśnictwa Cybowo, przebiega przez piękny kompleks leśny ścieżka edukacyjno – ekologiczna. Ścieżka składa się z pętli o długości 2600 mb, która zaczyna się i kończy na obrzeżu stadionu miejskiego.